مرکز کار درمانی رشد
 
         
   

مرکز کاردرمانی رشد ، با هدف ارتقا کمی و کیفی سطح توانمندی کودکان بر آن است که با بهره گیری از دانش ، تجربه و خرد جمعی و برخورداری از تجهیزات توانبخشی - آموزشی خدماتی را در دو زمینه کلی توانبخشی عصبی و توانمندی سازی عصبی ارائه دهد.

توانبخشی عصبی یکی از زمینه های کاری این گروه است که با بهره مندی از اساتید دانشگاه ، متخصصین علوم اعصاب شناختی و کارشناسان ارشد حیطه های کاردرمانی جسمانی ، کاردرمانی ذهنی ، گفتار درمانی ، بازی درمانی ، روانشناسی ، آموزش کودکان استثنایی و ... در خدمت کودکان با نیازهای ویژه می باشد.


 
         
تیتر آخرین اخبار مرکز کاردرمانی رشد
سخنرانی جناب آقای دکتر پیشیاره در دومین همایش مداخلات غیردارویی
همایش مداخلات غیردارویی
برنامه رادیویی
برگزاری کنگره بیستم کاردرمانی
برنامه های دکتر پیشیاره در کنگره کاردرمانی
برنامه های دکتر پیشیاره در کنگره کاردرمانی
برنامه های دکتر پیشیاره در کنگره کاردرمانی
جلسه اعضای هیئت مدیره و گروه جسمی
اولین حضور دکترپیشیاره سه شنبه۳۰ تیرماه در مرکز آویژه
سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در سمینار سلامت روان و ارتقاء عملکرد
  مقالات مرکز کاردرمانی رشد
اهمیت خواب کافی اهمیت خواب کافی
حسین ربوبی - سرپرست گروه آموزشی - کارشناس ارشد روان سنجی
بررسی ارتباط مهارت های ادراک بينايی غير وابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزی اسپاستيک بررسی ارتباط مهارت های ادراک بينايی غير وابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزی اسپاستيک
دکتر ابراهیم پیشیاره- استادیار، عضو هیئت علمی ،عضو گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بررسی الگوهاي پردازش حسی کودکان اوتیسم  7 -12  سال از دیدگاه معلمان بررسی الگوهاي پردازش حسی کودکان اوتیسم 7 -12 سال از دیدگاه معلمان
دکتر ابراهیم پیشیاره- استادیار، عضو هیئت علمی ،عضو گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
اصول عملی آموزش بازی گونه به کودک اصول عملی آموزش بازی گونه به کودک
نازنین کمالی، کارشناس ارشد روانشناسی