مرکز کار درمانی رشد
 
         
   

مرکز کاردرمانی رشد ، با هدف ارتقا کمی و کیفی سطح توانمندی کودکان بر آن است که با بهره گیری از دانش ، تجربه و خرد جمعی و برخورداری از تجهیزات توانبخشی - آموزشی خدماتی را در دو زمینه کلی توانبخشی عصبی و توانمندی سازی عصبی ارائه دهد.

توانبخشی عصبی یکی از زمینه های کاری این گروه است که با بهره مندی از اساتید دانشگاه ، متخصصین علوم اعصاب شناختی و کارشناسان ارشد حیطه های کاردرمانی جسمانی ، کاردرمانی ذهنی ، گفتار درمانی ، بازی درمانی ، روانشناسی ، آموزش کودکان استثنایی و ... در خدمت کودکان با نیازهای ویژه می باشد.


 
         
تیتر آخرین اخبار مرکز کاردرمانی رشد
جلسه اعضای هیئت مدیره و گروه جسمی
اولین حضور دکترپیشیاره سه شنبه۳۰ تیرماه در مرکز آویژه
سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در سمینار سلامت روان و ارتقاء عملکرد
سخنرانی دکتر ابراهیم پیشیاره در سمینار مداخله و تشخیص زودهنگام خانواده محور اختلال های دوران کودکی/ کودک با نیاز ویژه
انتشار آخرین کتاب دکتر پیشیاره در زمینه یکپارچگی حسی و کاربرد آن درکودکان
جلسه سایت آموزشی
تجهیز مرکز کاردرمانی رویش به نوروفیدبک
سخنرانی دکتر پیشیاره در رادیو سلامت
نخستین جلسه هماهنگی فراگردهمایی کاردرمانگران بالینی ایران
اسامی ثبت نام کنندگان در" نخستین فراگردهمآیی تخصصی کاردرمانگران بالینی"
  مقالات مرکز کاردرمانی رشد
بررسی ارتباط مهارت های ادراک بينايی غير وابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزی اسپاستيک بررسی ارتباط مهارت های ادراک بينايی غير وابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزی اسپاستيک
دکتر ابراهیم پیشیاره- استادیار، عضو هیئت علمی ،عضو گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
اصول عملی آموزش بازی گونه به کودک اصول عملی آموزش بازی گونه به کودک
نازنین کمالی، کارشناس ارشد روانشناسی
علائم و نشانه های تشخیصی اولیه فلج مغزی علائم و نشانه های تشخیصی اولیه فلج مغزی
منصور نوری. کارشناس ارشد کاردرمانی. سرپرست سایت جسمی
ارتقاء مهارت های هیجانی، اجتماعی به کمک گروههای کوچک ارتقاء مهارت های هیجانی، اجتماعی به کمک گروههای کوچک
حسین ربوبی - سرپرست سایت آموزش - کارشناس ارشد روان شناسی